Отваря главното меню

Димитър Полемарх е български аристократ, болярин от края на Х – началото на ХІ век, един от приближените воеводи на цар Самуил.

Димитър Полемарх
български болярин

Прякорът му Полемарх (Polemarchos) на гръцки означава „военачалник“. Действително Димитър Полемарх се прославя като много умел пълководец. Известно е как успява да превземе крепостта Сервия. Неговият внук Кекавмен години по-късно в своя сборник „Стратегикон“ описва хитроумния начин, по който дядо му влиза в непристъпната крепост при това без да пролее кръв.[1] Ето какво пише Кекавмен:

Той цяла година се мъчил, сън не го хващало да крои как да овладее този град, така недостъпен... Целият му труд бил напразен, защото твърдината била защитена от пропасти и страхотни урви. Но в подножието на крепостта, при един скат имало баня, където слизали стратегът и таксиарсите му да се къпят, когато поискат.

И дядо ми намислил следната хитрост. Промъкнал се нощем и разположил хората си срещу крепостта – мястото било зашумено, покрито с храсти. И той заповядал на своите хора да донесат големи храсти, да ги държат пред себе си и с тях да засенчват и прикриват и конете, и конниците, така че да изглежда, че там няма хора, а си е познатата на това място гора.[2]

Така Димитър Полемарх успява да изненада къпещите се ромеи и неговите войници овладяват крепостта.

След смъртта на цар Йоан Владислав през 1018 г. Димитър Полемарх заедно с други видни боляри се предава на император Василий II и е издигнат в сан патриций като в добавка му е дадена почетната длъжност „мистик“ (частен императорски секретар).[3]

БележкиРедактиране