Дирекция на земеделието, търговията и общите сгради

Дирекцията на земеделието, търговията и общите сгради е държавна институция в Източна Румелия, една от дирекциите, съставляващи правителството на областта. Дирекцията управлява държавните имоти и предприятия (сгради, гори, мини, пощи и други) и провежда държавната регулация на икономиката. Тя отговаря и за изграждането и поддръжката на пътищата.[1]

Ръководители на дирекцията са, последователно, Георги Вълкович (от 1879 до 1881 година), Христо Стамболски (1881–1883), Павел Дагоров (1883–1884) и Георги Хаканов (1884–1885).[2]

Източници редактиране

  1. Българските държавни институции 1879-1986. София, ДИ „Д-р Петър Берон“, 1987. с. 78.
  2. Стателова, Елена. Източна Румелия (1879–1885). Икономика, политика, култура. София, Издателство на Отечествения фронт (онлайн: Дигитална библиотека СУ „Св. Климент Охридски“), 1983. с. 96-98. Посетен на 01.06.2015.