Дирекция „Жандармерия“

Дирекция „Жандармерия“ е дирекцията на Министерството на вътрешните работи, част от Главна дирекция „Национална полиция“.

История редактиране

1881 – 1944 редактиране

Жандармерията е създадена на 26 юли 1881 г. с указ № 627 на княз Александър Батенберг, в който се утвърждава Привременния устав за устройството на жандармерията, като тя е поставена в рамките на Министерството на войната. От 1882 г. е преименувана на Драгунски корпус. След края на Първата световна война и тежките условия, поставени на България и нейната армия жандармерията е закрита[1]. Създадена е наново през 1920 г. от Александър Стамболийски, който предлага, а Народното събрание приема първия закон за жандармерията. През февруари 1944 г. е приет нов закон за държавната жандармерия, като една от целите ѝ е да се бори срещу партизаните. След преврата от 9 септември 1944 г. тя е разпусната.

1948 – 1997 редактиране

Създадена е наново през 1948 г. като специализирано поделение с цел осигуряване на охрана на важни обекти[2] под името Вътрешни войски. През 1961 г. са разформировани.

Създадени са отново с решение „Б“ №4 на Политбюро на ЦК на БКП от 15 януари 1985 г., както и с постановление №4 на Министерския съвет от 29 януари 1985 г. като специализиран род войска. Целта на войската е „борбата с диверсионно – разузнавателни формирования на територията на страната, местни вражески и терористични групи, охрана и отбрана на особено важни обекти и тилови военнопленнически лагери, осигуряване на обществения ред и др.“[3] На практика те са използвани главно за поддържане на реда в районите с турско население по време на т.нар. „Възродителен процес“.[4]

1997 – 2006 редактиране

През 1997 се правят промени в закона на МВР и Национална служба „Вътрешни войски“ се преобразува в Национална служба „Жандармерия“. Основните ѝ цели остават охранителна и оперативно-издирвателна служба на МВР за охрана на стратегически и особено важни обекти, борба с терористични и диверсионни групи, охрана на обществения ред и борба с престъпността[5]. От 1 октомври 2004 г. службата е напълно професионализирана. На 9 февруари 2006 г. се приема промяна в Закона на МВР и Националната служба става Главна дирекция „Жандармерия“, част от Национална служба „Полиция“. От 22 юли 2008 г. съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за МВР се преобразува в Дирекция „Жандармерия“, част от Главна дирекция „Национална полиция“[6]. По-късно е преименувана на дирекция „Специализирани полицейски сили“, част от Главна дирекция „Охранителна полиция“. Професионалния празник на жандармерията е 26 юли. Състои се 8 зонални жандармерийски управления.

През 2020 г. Народното събрание гласува промяна в Закона на МВР, според, която жандармерията и Специализирания отряд за борба с тероризма се обединяват в нова структура, която освен старите функции ще включва и охрана на държавни лица. С тази промяна дирекцията приема името „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ и трябва да стане главна дирекция[7].

Структура редактиране

 • Зонално жандармерийско управление София
 • Зонално жандармерийско управление Плевен
 • Зонално жандармерийско управление Пловдив
 • Зонално жандармерийско управление Монтана
 • Зонално жандармерийско управление Кърджали
 • Зонално жандармерийско управление Бургас
 • Зонално жандармерийско управление Варна
 • Зонално жандармерийско управление Русе

Наименования редактиране

 • Жандармерия – 26 юли 1881 – 1882
 • Драгунски корпус – 1882 – ?
 • Жандармерия – 1920 – 10 септември 1944
 • Управление „Вътрешни войски“ – под. 0850 (1948 – 1961)
 • Управление на Вътрешни войски – София – под. 72300 (1985 – 1990)
 • Управление на войски на Министерството на вътрешните работи (1990 – 1991) (включва и Гранични войски)
 • Управление на Вътрешни войски (1991 – 1993)
 • Национална служба „Вътрешни войски“ (до 1997)
 • Национална служба „Жандармерия“ – 1997 – 9 февруари 2006
 • Главна дирекция „Жандармерия“ – Национална служба „Полиция“ (9 февруари 2006 – 22 юли 2008)
 • Дирекция „Жандармерия“ – Главна дирекция „Национална полиция“ (22 юли 2008 – 2012)
 • Дирекция „Специализирани полицейски сили“ – Главна дирекция „Национална полиция“ (2012 – 2014)
 • Дирекция „Жандармерия“ – Главна дирекция „Национална полиция“ (2014-)

Командири/директори редактиране

Командири редактиране

Командири на Вътрешни войски редактиране

Директори редактиране

Източници редактиране