Дискаунтър (от английски: discount, „отстъпка“) е вид магазин, който продава на цени, по-ниски от обичайните на пазара. Това се постига чрез продажбата на големи обеми от по-ограничен асортимент стоки с опростено представяне, често продавани под собствена търговска марка. Дискаунтърите могат да предлагат разнородни стоки, подобно на супермаркети и хипермаркети, или да са специализирани в определена категория стоки.[1]

Магазин на „Алди“, една от най-големите европейски вериги дискаунтъри
  1. Charles Lamb. Essentials of Marketing. Cengage Learning, 1 Jan 2011. с. 465.