Дискретен сигнал

Дискретен сигнал или дискретизиран сигнал е сигнал, дефиниран само за определени стойности във времето.

Дискретен сигнал

Вижте същоРедактиране