Дисулфидна връзка

Дисулфидната връзка е връзка в белтъчната молекула. Тя се образува между два цистеинови радикала чрез отнемане на молекула водород от сулфхидрилните им групи. Тя може да възникне както в рамките на една белтъчна молекула, така и да свърже две или повече пептидни вериги.

Дисулфидните връзки допринасят за стабилизирането на конформацията на белтъчните молекули. Те са от значение за поддържане на третичната структура на белтъка. Дисулфидните връзки могат да бъдат разрушени от окислители и редуктори.