Договорът от Варкиза (също познат като Пакт от Варкиза или Мирно споразумение от Варкиза) е подписан във Варкиза (близо до Атина) на 12 февруари 1945 година от гръцкия външен министър (подкрепян от британците) и Секретаря на Гръцката комунистическа партия за ЕАМ-ЕЛАС. Единият от аспектите на договора (Секция IX) договаря провеждането на плебисцит след около година, за да се разрешат проблемите с гръцката конституция. Този плебисцит ще помогне за провеждане на избори и по този начин създаване на Велико народно събрание, което да състави проект за нова конституция. В друг аспект на договора и двете подписали се страни се съгласяват Съюзниците да изпратят наблюдатели, които да следят и потвърдят валидността на изборите[1]. Споразумението също обещава, че на членовете на ЕАМ-ЕЛАС ще бъде позволено да участват в политически дейности, ако се разоръжат. Нещо повече всички граждански и политически свободи ще бъдат гарантирани заедно с ангажимента на гръцкото правителство за установяване на неполитическа национална армия. В крайна сметка споразумението не се спазва и дейци на десните сили започват да преследват комунисти[2]. Въпреки че споразумението не влиза в сила, то е опит за слагане на официален край на Гръцката гражданска война. Неизпълнението на договора има влияние и върху българското малцинство - така наречените в Гърция „славяногласни гърци“, които като участници в ЕЛАС също са преследвани. Много от тях емигрират в новосъздадената Социалистическа република Македония на Югославия, а други се включват в новосформираната Демократична армия на Гърция.

Договор от Варкиза
Информация
Подписване12 февруари 1945 г.
МястоАтина, Кралство Гърция
ПодписалиНационален освободителен фронт на Гърция

Източници редактиране

  • Xydis, Stephen G. Greece and the Yalta Declaration. American Slavic and East European Review. Vol. 20, No. 1, (February 1961), pp. 6–24.
  • Stavrianos, L. S. and Panagopoulos, E. P. Present-Day Greece. The Journal of Modern History. Vol. 20, No. 2, (June 1948), pp. 149–158.
  • C.M. Woodhouse "The Apple of Discord: A Survey of Recent Greek Politics in their International Setting (London 1948)308-310 [1]

Бележки редактиране

  1. Xydis, pp. 7-8. След примирието от 11 януари 1945 година между командващите британските сили и комунистическия лидер на ЕЛАС (военното крило на ЕАМ, Националния освободителен фронт), най-накрая е сключен „мирен“ договор във Варкица, близо до Атина на 12 февруари 1945 година. Подписан е от една страна от гръцкия министър на външните работи на ново, подкрепено от британците, гръцко правителство начело с бивш генерал с несъмнено антидинастично и републиканско минало и Секретаря на Гръцката комунистическа партия за ЕАМ-ЕЛАС. Глава IX на това споразумение поставя условие за провеждане на плебисцит до година, за да се решат конституционните проблеми, с избори за Велико народно събрание, което да създаде нова конституция. Двете страни се съгласяват да помолят Съюзническите сили да изпратят наблюдатели, за да потвърдят истинността на изразяването на народната воля.
  2. Stavrianos and Panagopoulos, p. 156. Военните действия през декември са прекратени с подписването на мирното споразумение от Варкиза на 12 февруари 1945 година. В замяна на слагането на оръжието на ЕАМ е обещана свобода за ангажиране с политически действия и правителството гарантира граждански и политически свободи и се заема със създаването на неполитическа национална армия. Тези обещания не се изпълняват и договорът от Варкиза е последван от реакция на десните и широко преследване на леви елементи