Доказателство (юриспруденция)

(пренасочване от Доказателство)

Доказателствата (в наказателния процес) са фактически данни от обективната действителност, които са свързани с определени обстоятелства от наказателното дело, допринасят за тяхното изясняване и са установени по предвидения в закона ред. Основната същност на доказателствата е безспорното доказване на факта, че конкретно лице е извършило конкретното престъпление.

Видове доказателства

редактиране
  • Преки и косвени (улики)
  • Веществени и невеществени
  • Първични и вторични
  • Обвинителни и защитни