Драгуни

(пренасочване от Драгун)

Драгуни – название на конници, способни да действат и в пеши строй. В по-ранни времена под същото название се разбирало пехота, качена на коне.

Статуя на драгун на Триумфалната арка в Париж

Думата драгуни за първи път се появява в историята през 16 век: маршал Брисак по време на окупацията на Пиемонт (15501560 г.) качва на коне подбрани, смели пехотинци, дава на този отряд названието „Драгуни“ и го употребява за бързи набези. Тези драгуни обаче се сражавали пеша.

Първият пълководец, придал на драгуните съвременното им значение, е Густав II Адолф. Драгунските полкове, правилно организирани, се появили първо във Франция при Луи XIV (1668 г.).

През 14 век в Германия, Австрия, Франция и Англия около ⅓ от цялата конница била от драгуни.

В московската армия думата драгуни за първи път се появява при Михаил Фьодорович, когато през 1631 г. от вербувани чужденци бил формиран Първи драгунски полк.

След това драгунските формирования били попълвани с руски ловци и новопокръстени татари.

Към края на царстването на Алексей Михайлович драгуните наброявали вече над 11 хиляди. Те били въоръжени с мускети, шпаги и къси пики.

При Петър Велики драгунските полкове са вече 33. При него в столицата и в някои по-големи градове били създадени драгунски полицейски команди, съществували до 1811 г.

През 1825 г. вече имало едва 18 драгунски полка.