Омофоните са думи, които се произнасят еднакво, но имат различен правопис или значение. Примери за омофони са двойките думи пот и под, ритъм (музикален ритъм) и ритам (футболна топка).

ПримериРедактиране

омофонни думи:

  • шев и шеф
  • под и пот
  • куб и куп
  • кос и коз

омонимни словоформи (съвпадение на форми на различни думи, но с различно значение):

  • прах – съществително име, средство за пране
  • прах – минало свършено време на глагола пера, първо лице, единствено число, действие по почистване на дреха с вода и средство за пране

Вижте същоРедактиране