Дъжд (пояснение)

пояснителна страница

Дъжд може да се отнася за:

  • Дъжд – атмосферни валежи в течна форма
  • Дъжд – български филм (1970)
  • Дъжд – български филм (1975)
Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.