Дължина на възходящия възел

Дължината на възходящия връх (☊ или още Ω) е един от шестте орбитални параметри, определящи орбитата на даден обект. За околослънчева орбита това е ъгълът с център Слънцето от точката на Овена (противостояща на точката на пролетното равноденствие) до възходящия възел на тялото, лежащ в еклиптиката.

Орбитални параметри

Изчисления от векторите на положението редактиране

В астродинамиката дължината на възходящия връх   за елиптична орбита се изчислява по следната формула:

 
(if   then  )

където:

  •   е x-компонента на  ,
  •   е вектор, сочещ към възходящия възел (z-компонента на   е нула).

За екваториални орбити (с инклинация равна на 0)   е недефиниран. За простота на изчисленията обаче е удобно да се приеме за 0, или еквивалентно на приравняването   за дясно-ориентирана координатна система с абсциса, сочеща към точката на пролетното равноденствие и z-ос сочеща „нагоре“.

Вижте също редактиране