Държавен архив – Смолян

архивна библиотека

Държавен архив – Смолян е отдел в дирекция „Регионален държавен архив“ – Пловдив.[1]

Държавен архив – Смолян
Информация
Държава България
Типдържавен архив
МестоположениеСмолян
Създаване1963 г.
Клон наДържавна агенция „Архиви“
Фонд
Размер2706 архивни фонда (1725,11 линейни метра)
Друга информация
ДиректорЗоя Начева
Наградиорден „Кирил и Методий“ ІІ степен
УебсайтДА – Смолян
41.5795° с. ш. 24.6924° и. д.

Дейност редактиране

В него се осъществява подбор, комплектуване, регистриране, обработване, съхраняване и предоставяне за използване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на Смолянска област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение, както и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване.[1]

Към архива функционират читалня, библиотека, ателие за реставрация, изложбена зала. В научно-справочната библиотека са заведени 11 177 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници, периодични издания.[1]

История редактиране

Архивът е създаден през 1963 г. в резултат на административно-териториалната реформа от 1959 г. От 1961 г. е на административно подчинение на Окръжен народен съвет – Смолян, а от 1988 г. е в структурата на Община Смолян. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при Министерски съвет. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел. От май 1988 г. архивът се помещава в нова реконструирана сграда с добре обзаведени работни помещения, оборудвани архивохранилища, фотолаборатория (до 1998 г.), читалня, ателие за реставрация, изложбена зала.[1]

Фонд редактиране

Първите постъпления на архивни фондове (54 фонда и 14 частични постъпления) са предадени от държавните архиви в Пловдив и Хасково, комплектувани преди промяната на административно-териториалното деление на страната през 1959 г. и създаването на архива в Смолян. През 1993 г. е приет фондовият масив на Окръжния комитет на Българска комунистическа партия, възлизащ на 678 фонда с 12973 архивни единици и 171,43 линейни метра, 427 спомена, 499 частични постъпления, 3525 снимки и 558 албума.[1]

Общата фондова наличност на архива към 1 януари 2017 г. възлиза на 1725,11 линейни метра с 2706 архивни фонда (2428 учрежденски и 278 лични) и общ брой 185 666 архивни единици, 1376 частични постъпления и 926 спомена. Застрахователният фонд се състои от 649 611 кадъра с негативи на микрофилмирани документи и 648 731 кадъра позитив.[1]

Ръководители редактиране

През годините ръководители на архива са:[1]

  • Андрей Печилков (1963 – 1966;1980 – 1997)
  • Бранко Давидов (1966 – 1975)
  • Мария Богданова (1975 – 1980)
  • Димитър Севов (1997 – 2009)
  • Зоя Начева (2009 – 2019)

Отличия и награди редактиране

Архивът е награден с орден „Кирил и Методий“ ІІ степен[2].[1]

Източници редактиране

  1. а б в г д е ж з Държавен архив – Смолян // Държавна агенция „Архиви“, 25 октомври 2017 г.
  2. Указ на Държавния съвет на НРБ от 13.05.1988 г.