Държавно устройство на Словакия

Словакия е парламентарна република.

Сградата на правителството

Изпълнителна властРедактиране

Изпълнителната власт се упражнява от правителството, начело с министър-председателя.

ПрезидентРедактиране

Президентът е глава на държавата.

Законодателна властРедактиране

Словакия еднокамарен парламент със 150-места. Депутатите се избират за 4 години на основата на пропорционално представителство. Законодателната власт е поверена на парламента. В някои случаи законодателната инициатива може да се упражнява и от праправителството или пряко от гражданите.

Съдебна властРедактиране

Съдебната власт е независима от изпълнителната и законодателната власт.

КонституцияРедактиране

Вижте същоРедактиране

Външни препраткиРедактиране