Конституция на Словакия

Конституцията на Словакия е приета от Парламента на 1 септември 1992 година и е подписана на 3 септември 1992 година. По нея са правени 15 поправки.

Структура редактиране

Конституцията на Словакия съдържа преамбюл и 9 глави, като в 156 члена са уредени основните обществени отношения.

Глава I – Основни разпоредби

Глава II – Основни права и свободи

Глава III – Икономиката на Република Словакия

Глава IV – Териториално самоуправление

Глава V – Законодателна власт (еднокамарен парламент)

Глава VI – Изпълнителна власт (президент и правителство)

Глава VII – Съдебна власт (тук е включен и Конституционният съд)

Глава VIII – Главен прокурор и омбудсман

Глава IX – Заключителни разпоредби

Вижте също редактиране

Външни препратки редактиране