Еагър е тракийски речен бог. Свързан е с имената на много поети от Доомировия период.

Еагър
Характеристики
Описание тракийски речен бог
Деца Орфей
Лин

Според легендите е баща на Орфей или Лин. Понякога се казва, че е баща и на сатира Марсий.