Еагър е тракийски речен бог. Свързан е с имената на много поети от Доомировия период. Според легендите е баща на Орфей или Лин. Понякога се казва, че е баща и на сатира Марсий.