Внимание: Европейският съвет, Съветът на Европейския съюз и Съветът на Европа са различни организации, като последната не е институция на ЕС.

Европейският съвет (European Council; неформалното название е „среща на върха на ЕС“, EU summit) се състои от ръководителите на правителствата на страните членки и подпомага Съвета на Европейския съюз в разработването на общите политики на високо ниво. Европейският съвет определя общите политически насоки и приоритети на Европейския съюз.

Европейски съвет
European Council
Информация
Основаване1961 (неформално)
2009 (формално)
Юрисдикция Европейски съюз
СедалищеБрюксел
РъководителШарл Мишел
Уебсайтconsilium.europa.eu
Европейски съвет в Общомедия

Съгласно Договора от Лисабон, подписан на 13 декември 2007 г. и влязъл в сила на 1 декември 2009 г., Европейският съвет е с ранг на институция – той е една от 7-те водещи институции на ЕС наред със: Съвета на Европейския съюз, Европейския парламент, Европейската комисия, Съда на Европейския съюз, Европейската сметна палата и Европейската централна банка. Според член 15 от Договора за Европейския съюз (1-ва част от Договора от Лисабон) Европейският съвет дава на Съюза необходимите импулси за неговото развитие и определя общите политически цели за това развитие. В този смисъл срещите на върха са предимно с политически характер.

Компетенции и функции

редактиране

Представлява орган, който е разположен над 3-те стълба, които ги обединява и поема централни ръководни функции. Той се занимава с централни теми за Общността, отнасящи се главно до така нареченото Европейско политическо сътрудничество (ЕПС), с което се прави опит за съгласуване във външната политика. На основата на своя състав той се развива в най-високата колегия за вземане на решения, към която институциите се обръщат, когато не са могли да постигнат съгласие по даден въпрос на по-ниско равнище. Като важна особеност следва да се отбележи фактът, че Европейският съвет не изпълнява законодателни функции. Приетите решения нямат задължителен характер, а определят най-общите насоки и политики. Обсъждат се всички важни въпроси на ЕС, политически декларации, важни назначения и др. След срещата се публикува официално съобщение с решенията.

Състав и действие

редактиране

Европейският съвет се състои от държавните или правителствените ръководители на държавите членки, председателя на Европейския съвет и председателя на Комисията. Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност също участва в неговата работа. Когато дневният ред го налага, членовете на Европейския съвет могат да решат да бъдат подпомагани от по 1 министър – на външните работи, а понякога и на финансите и на икономиката, а що се отнася до председателя на Комисията – от 1 член на Комисията. Европейският съвет избира своя председател с квалифицирано мнозинство. Мандатът му е 2 г. и половина и може да бъде подновен еднократно. Настоящ председател на Европейския съвет е Шарл Мишел.

Европейският съвет обикновено се произнася с консенсус. В някои случаи той се произнася с единодушие или с квалифицирано мнозинство, в зависимост от разпоредбите на Договора. От 1996 г. Европейският съвет заседава най-малко четири пъти годишно. Преди това са се изисквали само две заседания на година. Когато обстоятелствата го налагат, председателят свиква извънредно заседание на Европейския съвет.

Място на провеждане

редактиране

Първият европейски съвет е в Дъблин през март 1975 г. по време на ирландското председателство. В началото срещите се провеждат в края на всяко председателство на територията на съответната страна, поела председателството. Има и редица неформални срещи. От 2000 г. насам срещите на върха постепенно започват да се провеждат само в Брюксел, където се строи специална сграда – „Justus Lipsius“. Срещу това решение обаче, прието в Ница през 2000 г., има сериозна съпротива, предимно от страна на по-малките страни членки. Особено противопоставяне има от страна на Латвия, която е прекалено далеч.

Европейският съвет е създаден с решение на конференцията на главите на правителствата на тогавашната Европейска общност през декември 1974 г. в Париж. Инициативата е на Валери Жискар д'Естен и Хелмут Шмит, които предлагат да се институционализират срещите на най-високо ниво на страните членки, които дотогава са провеждани нередовно, по молба на някоя от страните. Първоначално е решено срещите на върха да се провеждат 2 пъти годишно, понастоящем те се провеждат 4 пъти годишно и се организират от председателството на Съвета.

Европейският съвет е споменат за първи път в правната рамка на Европейския съюз в Договора от Амстердам, а Договорът от Маастрихт му отделя специална глава.

Вижте също

редактиране

Външни препратки

редактиране