Егнациите или Егнатиите (gens Egnatia) са фамилия от Древен Рим.

Известни от фамилията:

ИзточнициРедактиране

  1. Дион Касий, Römische Geschichte 53, 24, 4.
  2. Rudolf Hanslik: Egnatius II. 6. In: Der Kleine Pauly (KlP). Band 2, Stuttgart 1967, Sp. 206.
  3. Тацит, Annalen 16, 30–33.