Екологична ниша е мястото, което популацията на даден вид заема в биоценозата и функцията, която тя изпълнява в нея. Тя зависи от приспособеността на популацията към абиотичните фактори на средата и от сложните ѝ биотични взаимоотношения с популациите на другите организми.[1]

Обособяването на екологични ниши е начин за намаляване на конкуренцията, което увеличава възможностите на популацията за адаптиране в рамките на биоценозата.

Терминът Екологична ниша е въведен от Гринел за обозначаване на най-дребната единица на разпространение на вида.

Елтън подчертава, че нишата е мястото на дадения организъм в биотичната среда, в смисъла на неговите хранителни връзки.

Източници

редактиране
  1. Pocheville, Arnaud. The Ecological Niche: History and Recent Controversies // Handbook of Evolutionary Thinking in the Sciences. Dordrecht, Springer, 2015. ISBN 978-94-017-9014-7. с. 547 – 586.