Отваря главното меню

екса- (на старогръцки: ἕξ - шест) е десетична представка от система SI въведена през 1975 г. Означава се с E и означава умножение с 1018 (1 000 000 000 000 000 000, един квинтилион).

Екса-
(на старогръцки: ἕξ)
Означение : E
Стойност : 1018
Равностойност : квинтилион
Година на въвеждане : 1975 г.

Примери:

12 EB = 12 × 1018 B = 12 000 000 000 000 000 000 B = 12 милиарда GB
1 EeV = 1018 eV = 0.1602 J
1 Es = 1 × 1018 s ≈ 32 млрд. години
1 Em = 1 × 1018 m ≈ 110 св. години

Вижте същоРедактиране