Еластична деформация

Във физиката, еластична деформация се нарича деформацията, при която тялото възстановява размера и формата си след прекратяване действието на външните сили. Ако след това действие в тялото останат някакви изменения, деформацията се нарича остатъчна или още пластична.

Илюстрация на междуатомна еластична деформация

Всеки материал притежава модул на еластичност, който характеризира еластичното му поведение. Еластичността на материалите зависи от температурата - с увеличаване на температурата модулът на еластичност намалява, а се увеличава пластичността. Често еластичните деформации се подчиняват на закона на Хук.[1]

ИзточнициРедактиране