Отваря главното меню

Еледжик може да се отнася за:

  • Еледжик – старото име на рида Ветрен в Ихтиманска Средна гора;
  • Еледжик – река в България;
  • Еледжик – защитена местност в България.
Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.