Електрофорезата е движението на частици в дисперсна система под влиянието на пространствено еднородно електрично поле.[1][2][3][4][5][6][7]

Лаборантка използва апарат за електрофореза за разделяне на протеини по молекулна маса

Методът се използва в молекулярната биология за отделяне на частите на молекулата на ДНК.[8][9][10][11][12][13] Тя представлява движение на частици в електрично поле към единия от двата електрични полюса. Намира приложение в биохимията и медицината за разделяне на високомолекулни съединения на фракции с различна молекулна маса.

За първи път методът е наблюдаван през 1809 година в Московския държавен университет[14] при опит с разтворени частици глина във вода.

Източници редактиране

 1. Lyklema, J. Fundamentals of Interface and Colloid Science. Т. 2. 1995. с. 3.208.
 2. Hunter, R.J. Foundations of Colloid Science. Oxford University Press, 1989.
 3. Dukhin, S.S., Derjaguin, B.V. Electrokinetic Phenomena. J. Wiley and Sons, 1974.
 4. Russel, W.B., Saville, D.A., Schowalter, W.R. Colloidal Dispersions. Cambridge University Press, 1989.
 5. Kruyt, H.R. Colloid Science. Т. Volume 1, Irreversible systems. Elsevier, 1952.
 6. Dukhin, A.S., Goetz, P.J. Characterization of liquids, nano- and micro- particulates and porous bodies using Ultrasound. Elsevier, 2017. ISBN 978-0-444-63908-0.
 7. Anderson, J L. Colloid Transport by Interfacial Forces // Annual Review of Fluid Mechanics 21 (1). януари 1989. DOI:10.1146/annurev.fl.21.010189.000425. с. 61 – 99.
 8. Lyklema, J. „Fundamentals of Interface and Colloid Science“, vol.2, page.3.208, 1995
 9. Hunter, R.J. „Foundations of Colloid Science“, Oxford University Press, 1989
 10. Dukhin, S.S. & Derjaguin, B.V. „Electrokinetic Phenomena“, J.Willey and Sons, 1974
 11. Russel, W.B., Saville, D.A. and Schowalter, W.R. „Colloidal Dispersions“, Cambridge University Press, 1989
 12. Kruyt, H.R. „Colloid Science“, Elsevier: Volume 1, Irreversible systems, (1952)
 13. Dukhin, A.S. and Goetz, P.J. „Ultrasound for characterizing colloids“, Elsevier, 2002
 14. Reuss, F.F. Sur un nouvel effet de l'électricité galvanique // Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou 2. 1809. с. 327 – 37.