Елена Грозданова

българска стопанска историчка тюрколожка

Елена Александрова Грозданова е българска стопанска историчка тюрколожка. Автор на множество публикации (монографии, студии, статии) в областта на ориенталистиката и тюркологията.[1]

Елена Грозданова
български историк ориенталист
Родена
Елена Александрова Грозданова
Починала
2011 г. (69 г.)

Образование Софийски университет
Московски държавен университет
Научна дейност
Област История, ориенталистика
Образование Софийски университет
Работила в Институт по история на БАН

БиографияРедактиране

Завършва ориенталистика (тюркология) в Софийския държавен университет (1964). През 1965 – 1969 г. прави аспирантура в Института по история на БАН. Защитава дисертация на тема „Данъкът джизие в балканските провинции на Османската империя (ХVІІ-ХVІІІ в.)“ под научното ръководство на проф. Анна Степанова Тверитинова от Института за източни езици (дн. Институт за страните от Азия и Африка) към Московския държавен университет (1969). Доктор на историческите науки след защита на дисертация на тема „Българската народност през ХVII век. Демографско изследване.“ (1989).

Научен сътрудник (1970 – 1982), старши научен сътрудник (1982 – 1990) и професор (от 1990) в Института по история на БАН. Научен секретар на института (1983 – 1989).

Извънреден професор по история във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ (1996).

Специализира в Унгарската академия на науките в Будапеща (1974), Института за история и култура на Близкия Изток и по тюркология при Университета в Мюнхен (1982), Британската академия на науките в Лондон (1993, 1997) и Австрийската академия на науките във Виена (1998).

Член на Съюза на учените в България (от 1984). Член също на Международната асоциация на стопанските историци, на Асоциацията за сравнително изучаване на институциите „Жан Боден“ и на Асоциацията за сравнително изучаване на институциите „Жан Боден“.

Член на редакционната колегия на списание „Исторически преглед“ (1989 – 2004).

Умира през 2011 г.[2]

БибиографияРедактиране

 • Българската селска община през ХV-ХVIII в.. София, Изд. БАН, 1979, 208 с.
 • Соларството по българското Черноморие през ХV-ХIХ в. С., Изд. НБКМ, 1982, 175 с. (заедно със Ст. Андреев).
 • Българите през ХVI в. По документи от наши и чужди архиви. С., 1986, 303 с. (заедно със Ст. Андреев).
 • Българската народност през ХVII в. Демографско изследване. С., Изд. Наука и изкуство, 1989. 726 с.
 • Из историята на рударството и металургията в българските земи през ХV-ХIХ в. С., Изд. НБКМ, 1993, 152 с. (заедно със Ст. Андреев).
 • Джелепкешаните в българските и съседните им земи през ХVI-ХVIII в. С., Изд. НБКМ, 1998, 264 с. (заедно със Ст. Андреев).
 • История на Поморие, Анхиало от древността до Освобождението. Поморие, 2000, 167 с. + илюстр. (заедно с М. Лазаров, В. Гюзелев, В. Тонев).
 • Контрасти и конфликти „зад кадър“ в българското общество през ХV-ХVIII в. ИК „Гутенберг“, С., 2003. (съст. заедно с О. Тодорова, Ст. Първева, Й. Списаревска, Й. Андреев, К. Венедикова).
 • История на българите. Т. II. Под ред. Г. Марков. Книгоизд. къща „Труд“; Изд. „Знание“. С., 2004 (съст. заедно с Й. Списаревска, О. Тодорова, Р. Радкова, Св. Янева, И. Тодев).
За нея
 • Из живота на европейските провинции на Османската империя през XV-XIX век. Сборник изследвания в памет на проф. д.и.н. Елена Грозданова. София: Гутенберг, 2016, 732 с. ISBN 978-619-176-088-6

ИзточнициРедактиране

 1. Чолов, Петър. Български историци (биографично-библиографски справочник). АИ „Проф. Марин Дринов“, ISBN 954-430-401-0, 1999, второ издание.
 2. In memoriam проф. Елена Грозданова, форум „Бойна слава“, 19 юли 2011.

Външни препраткиРедактиране