Елена Колева Янкова (1825 – 1901) – българска народна певица. Има богат репертоар от песни, обнародвани от сина ѝ Георги Колев Янков. Предала песните на дъщеря си Кина Янкова, от която Димитър Христов записал с мелодии 215 песни, обнародвани през 1913 г. в Сборник за народни умотворения, наука и книжнина.

Елена Янкова
българска певица
Родена
Починала
1901 г. (76 г.)

Паметна плоча на Елена Янкова има в град Ямбол на улица „Елена Янкова“, срещу сградата на Областна администрация – Ямбол.