Елия Катела (Aelia Catella) e благородничка от Древен Рим през 1 век.

Произлиза от клон Туберон на плебейската фамилия Елии. Дъщеря е на Секст Елий Кат, който бил консул през 4 г. и преселил около 50.000 гети, които живеели северно от Дунав, в Тракия.

Внучка е по бащина линия на юриста Квинт Елий Туберон (консул 11 пр.н.е.) и Емилия Прима.

Нейната сестра Елия Петина става през 28 г. втората съпруга император Клавдий и има дъщеря Клавдия Антония. Елия Катела има осиновен брат Луций Сей Страбон, който получава името Луций Елий Сеян и става могъщ преториански префект.

Баща ѝ умира, когаато е още малка и тя и сестра ѝ живеят при Луций Сей Страбон и Коскония Галита, биологичните родители на осиновения им брат Луций Елий Сеян.

ИзточнициРедактиране

  • Ronald Syme, L'aristocrazia augustea, trad.it., Milano 1993.