Елиите (на латински: gens Aelia, Aelii; Aelius, Aelia) са плебейска фамилия в Древен Рим.

Император Адриан (76 – 138).
Император Комод (161 – 192).

Споменава се за първи път през 4 век пр.н.е.; от 2 век е име на много императори.

По време на Републиката най-важните клонове на фамилията са Aelii Paeti (Пет) и Aelii Tuberones (Туберон), по-късно Aelii Galli (Гал) и Aelii Lamiae (Ламия).

Известни с това име:

Императори:

Елии Пет:

Елии Туберон:

Елии Ламия:

Други:

Жени: