Еманципацията е освобождаване от състояние на зависимост, от предразсъдъци и ограничения и се използва в различни контексти (исторически, политически, икономически, социални, научни).

По отношение на робството

редактиране

Аболиционизъм: политическо движение, което се стреми към премахване на робството и търговията на роби.

Исторически

редактиране

Католическа еманципация: увеличаването на римокатолическите граждански права в Британия и Ирландия.

Еврейска еманципация – при която на евреи се дават граждански права във Франция през 1791 г. и в останалата част на Европа през XIX век.

Еманципистка реформа от 1861 г. в Русия: ликвидация на личната зависимост на руските селяни от Александър II в Русия.

Прокламация на еманципация (Emancipation Proclamation): декларация от президента на Съединените щати Ейбрахам Линкълн, обявяваща, че всички роби на Конфедерацията са свободни.

Еманципиране е термин преди използван за транспортираните, обвиняеми в Австралийските наказателни колонии, на които е дадена условно или абсолютно помилване.

В политиката

редактиране

Виж Политическа еманципация.

Сред други Карл Маркс дискутира политическата еманципация в своето есе от 1844 г. „Върху еврейския въпрос“, макар чест в допълнение на (или в контраст на) термина човешка еманципация. Възгледът на Маркс върху политическата еманципация в тази работа е сумаризиран от него, като изискващ „равен статус на индивидуалните граждани по отношение на държавата, равенство пред закона, независимо от религия, собственост и други „частни „характеристики на индивидите“.[1]

Еманципация на жените – включително движение за права на политически глас.

Източници

редактиране