Емиграция

(пренасочване от Емигрант)
„Емигранти“ пренасочва тук. За шведския филм от 1971 вижте Емигранти (филм, 1971). За българския филм от 2002 вижте Емигранти (филм, 2002).

Емиграцията (от латински: e навън; migrare ходя, или emigratio, синоними емигриране, изселване) е доброволното или насилствено напускане за дълъг период от време на страната на обитаване и заселване в друга страна. Обикновено това е причинено от някаква отрицателна промяна в живота, била тя природна, икономическа или военна.

Емигрантсвото не е равносилно на масово насилствено изселване на етническа основа.

Причините за напускане на дадена страна могат да бъдат такива, които привличат (познати като изтеглящи фактори), и такива, които принуждават човек да напусне (познати като изтласкващи фактори).

Отблъскващи факториРедактиране

Привличащи факториРедактиране

 • по-високи доходи
 • по-добър климат
 • по-добри възможности за работа
 • по-добри здравни услуги
 • по-добро образование
 • по-добро отношение между хората
 • семейни причини
 • политическа стабилност
 • религиозна толерантност
 • относителна свобода

Големи емиграционни вълниРедактиране

Големи по мащаб миграционни вълни е имало в различни периоди от човешката история, например:

Български емиграционни вълниРедактиране

Българите преживяват няколко силни емиграционни вълни.

Емигранти и имигрантиРедактиране

Мигриращите хора се наричат:

 • емигранти – спрямо напуснатата страна
 • имигранти – спрямо приемащата страна.

Вижте същоРедактиране