Ендокринологията е медицинска специалност, която изучава жлезите с вътрешна секреция в човешкия организъм, заболяванията, свързани с тях, а също методите за тяхната диагностика и лечение. Основен и повсеместен проблем за ендокринологията през последните години е захарният диабет.

Основни направления и интердисциплинарни специалности редактиране

Вижте също редактиране