Отваря главното меню

Енисейските езици е наименованието на група езици, говорени в Централен Сибир. Към тях спадат

Енисейски езици
Разпространение Сибир, Русия
Говорени от <500 души
Систематизация по Ethnologue виж
-Енисейски езици
.+Кетски език
.+Югски език

и мъртвите вече

Нямат установено родство с други езикови семейства.