Епоним (от старогръцки ἐπώνῠμος – даващ име) е личност (реална, митологична или измислена), която дава името си на определено понятие. Произходът на термина е свързан с древна Атина, където първият от деветте архонти е давал името на годината, през която властва. По-късно в Древен Рим епоними са консулите, които управляват през съответната година.

В повечето случаи употребата на производните от епонимите понятия е неутрална. Съществуват обаче някои нюанси – например носителите на името „християни“ се гордеят с това, докато мюсюлманите възприемат по-скоро негативно употребата на думата „мохамедани“. Възможно е и двояко разбиране. Например хората, възприемащи себе си като сталинисти, виждат това название в положителна светлина, но за противниците на сталинизма то звучи като обида.

Също така е важно да се знае, че търговските марки, носещи името на създателя или производителя си, не са епоними. Форд не е епоним на автомобилите от тази марка.

Примери за епонимиРедактиране

Вижте същоРедактиране