Ескизът (от френски: esquisse – „нахвърляне“') в изобразителното изкуство и архитектурата е рисунка, която служи за подготовка при създаването на художествено произведение, като набелязва композицията на творбата, идейния ѝ замисъл, колорита и други аспекти. Ескизът може да бъде както бегла скица, така и сам по себе си да притежава достойнствата на завършена творба.

„Ескизи на един лъв“