В областта на философията на езика, естествен език е всеки език, който възниква по спонтанен начин в резултат на вродена способност, която притежава човешкият интелект. Естественият език се отличава от изкуствените езици и формалните езици каквито са езиците за програмиране или „езиците“, използвани при изучаване на формалната логика, особено математическата логика.

Въпреки че има голямо разнообразие от естествени езици, всяко умствено нормално човешко дете е в състояние да научи всеки естествен език. Чрез сравняване на различните естествени езици, учените се надяват да разберат нещо повече за естеството на човешката интелигентност и вродените отклонения и ограничения, които формират естествения език.