Естествен прираст в Сърбия

Според данни на Статистическата служба разликата между живородените и починалите в Сърбия през 2015 година е -37 492, и има -5.3 ‰ коефициент на естествен прираст.[1]

Численост на естествен прирастРедактиране

Численост естествения прираст през годините според Статистическата служба, по окръзи:[2]

2010
Сърбия -34 908
Белградски окръг -2304
Борски окръг -1383
Браничевски окръг -2060
Зайчарски окръг -1651
Западнобачки окръг -1602
Златиборски окръг -1243
Колубарски окръг -1415
Мачвански окръг -1853
Моравишки окръг -1801
Нишавски окръг -2057
Пиротски окръг -956
Подунавски окръг -1027
Поморавски окръг -1974
Пчински окръг -365
Расински окръг -1677
Рашки окръг 190
Севернобанатски окръг -1294
Севернобачки окръг -1286
Среднобанатски окръг -1502
Сремски окръг -1747
Топлишки окръг -655
Шумадийски окръг -1504
Южнобанатски окръг -1771
Южнобачки окръг -1052
Ябланишки окръг -1638

Коефициент на естествен прирастРедактиране

Коефициент на естествен прираст през годините според Статистическата служба, по окръзи (брой починали за една година на 1000 души от населението, в ‰):[2]

2010
Сърбия -4.8
Белградски окръг -1.4
Борски окръг -10.6
Браничевски окръг -11.0
Зайчарски окръг -13.5
Западнобачки окръг -8.3
Златиборски окръг -4.2
Колубарски окръг -7.9
Мачвански окръг -6.0
Моравишки окръг -5.1
Нишавски окръг -5.5
Пиротски окръг -10.1
Подунавски окръг -5.1
Поморавски окръг -9.2
Пчински окръг -1.6
Расински окръг -6.9
Рашки окръг 0.6
Севернобанатски окръг -8.5
Севернобачки окръг -6.7
Среднобанатски окръг -7.9
Сремски окръг -5.4
Топлишки окръг -7.0
Шумадийски окръг -5.2
Южнобанатски окръг -5.9
Южнобачки окръг -1.7
Ябланишки окръг -7.3

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране