Ефект на Черенков или излъчване на Черенков се нарича излъчването на светлина (излъчване на Черенков) когато заредена частица се движи през среда със скорост, по-голяма от фазовата скорост на светлината в тази среда[1].

Черенково излъчване от активната зона на реактор TRIGA. Пластът вода над горивните пръти е достатъчен да защити наблюдателя от радиацията.

Най-често това се наблюдава като синьо светене в прозрачни течности при преминаване през тях на електрони с висока енергия. Гама-лъчите светят, което е заради избитите от тях електрони. Характерното „синьо сияние“ в басейните с отработено ядрено гориво и в активните зони на реакторите с тежка вода се дължи на ефекта на Черенков. Явлението е наречено на руския физик Павел Алексеевич Черенков, който получава Нобелова награда за физика през 1958 г.

На руски е известен като ефект на Вавилов – Черенков.

Източници редактиране

  1. «Черенкова – Вавилова излучение». Франк И. М. Физическая энциклопедия. М., Большая Российская энциклопедия, 1998. ISBN 5-85270-101-7. с. 448−450; 760.