Живко Иванов

български геолог
Емблема за пояснителна страница Тази статия е за геолога Живко Иванов. За художника вижте Живко Иванов (художник).

Живко Иванов е български геолог и университетски преподавател, професор в Софийския университет.

Живко Иванов
български геолог
Роден
Починал
София, България

Националност Флаг на България България
Образование Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Научна дейност
Област геотектоника
Образование Софийски университет
Титла професор

БиографияРедактиране

Живко Иванов е роден на 6 април 1936 г. в Търговище. Завършва средно образование в гр. Шумен. В периода 1953 – 1958 г. е студент по геология в Софийския университет.[1]

През 1960 г. започва научната си кариера като научен сътрудник в секция „Геотектоника“ на Геологическия институт при БАН, където работи до 1968 г. През 1969 г. става асистент в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където през 1970 г. защитава докторска дисертация. Още на следващата година се хабилитира като доцент. През 1991 – 1992 г. е гост професор в университета в Монпелие, Франция. 2000 г. става професор по регионална геология с хабилитационен труд на тема „Тектоника на България“ (1998), който е публикуван едва след смъртта му – през 2017 г.

Член е на факултетния съвет на Геолого-географския факултет на Софийски университет от 1971 до 1998 г. През 1990 – 1993 е декан на факултета и председател на Съвета на деканите, а през 1993 – 1995 е заместник ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

В своята преподавателска дейност е бил титуляр на курсовете по Основи на геологията, Структурна геология и геотектоника, Геология на България, Регионална геология, Неотектоника, Структурен анализ на магмени и метаморфни скали. Научен ръководител е на 15 докторанти от България и чужбина и над 70 магистърски работи. Професор Иванов е автор/съавтор в 4 монографии, 2 учебника и методически ръководства и над 90 студии, статии и научни съобщения.

През 2012 г. е удостоен с Почетен знак на Софисйкия университет със синя лента.

ИзточнициРедактиране