Заведението е обособена административна единица в рамките на едно ведомство, която е с търговско, лечебно или учебно-възпитателно предназначение.[1] Заведенията могат да са:

Източници редактиране

  Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.