Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения

Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения е приет от XXXVIII Народно събрание на 15 декември 2000 г. и влиза в сила на 1 януари 2001 г.

Законът има за цел да съхрани българското културно наследство и да осигури обществен достъп до депозираните произведения. Освен това, той прави възможно изготвянето на национална библиографска и статистическа информация.

Задължава се депозирането на следните обекти:

Депозирани обекти Къде се депозира
печатни произведения Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
дисертационни и хабилитационни трудове
произведения на филмов носител (не включва филмите)
дигитални произведения
филми Национална филмотека
звукозаписи Национална фонотека
ордени, медали, гербове, значки и плакети Национален исторически музей
български банкноти и монети
български пощенски марки Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Изброените обекти подлежат на депозиране при условие че са масово тиражирани и са произведение на българин или са предназначени за употреба в България.

Външни препраткиРедактиране