Западнохристиянски църкви

(пренасочване от Западно християнство)

Западнохристиянските църкви се разделя на три групи. Те са следните, подредени по численост: