Отваря главното меню

За въртенето на небесните сфери

De revolutionibus orbium coelestium, 1543
Nicolai Copernici Torinensis De Revolutionibus Orbium Coelestium, Libri VI (За въртенето на небесните сфери, от Николай Коперник, 6 тома: подвързия на второто издание, 1566).

„За въртенето на небесните сфери“ е научен труд на Николай Коперник, отпечатан през 1543 г. в Нюрнберг, в който авторът излага своята теория за хелиоцентризма. Книгата предлага система за строеж на вселената, различна от геоцентричната система на Птолемей, която е общопризнавана през древността.

Преди появата му, думата „революция“ се е отнасяла само за небесни тела. Съвременната употреба в западните, а по-късно и в другите общества, идва от неговото заглавие – De Revolutionibus Orbium Coelestium („За въртенето на небесните сфери“).[1]

В своя труд Коперник излага тезата за хелиоцентризма. Той предлага модел, в който Слънцето е в центъра на Вселената, а Земята и другите планети обикалят по концентрични кръгови орбити около него. По-късно този модел се усъвършенства от Йоханес Кеплер, който открива, че планетите се движат по елипси, и Исак Нютон, който доказва трите закони на Кеплер като теореми, следващи от неговия закон за всемирното притегляне.

В исторически план хелиоцентричната теория е предложена за пръв път от Аристарх Самоски през 3 век пр.н.е.[2] Има спор дали Коперник е познавал трудовете на Аристарх. Излагайки своята теория, която е била твърде смела за епохата си, Коперник е представил тезата си като математически трик, който значително улеснява пресмятанията на положенията на планетите и обяснява ретроградното движение.

ИзточнициРедактиране

  1. * Hannah Arendt, On Revolution, 1963, Penguin Classics, New Ed edition: February 8, 1991. ISBN 014018421X
  2. * Heath, Sir Thomas. Aristarchus of Samos – The Ancient Copernicus, A history of Greek astronomy to Aristarchus together with Aristarchus' treatise on the sizes and distances of the sun and moon, a new Greek text with translation and notes. (ISBN 0-486-43886-4)

Външни препраткиРедактиране