Знакът е типографско съкращение на думата номер (или номера̀). Служи за означаване на номера (поредността) на предметите (при условие, че задължително се посочва числената стойност) в редицата от други еднородни предмети. Използва се предимно в текстове на кирилица.

Знакът в шрифта Times New Roman

В английската типография номерът се означава със символите (т.е. малко латинско „n“ и знакът за градус), , No, No. или no. (американски английски)[1], или No или no (британски английски), мн. ч. Nos. или nos. (американски английски) или Nos или nos (британски английски)[2]), също и със знака # (предимно в технически текстове).

В немската типография номерът се означава с буквите Nr.

Във френската типография през 19 век номерът се означавал с (и в този вид е заимстван от Русия, а оттам по-късно – и от България); днес е прието означението No, no (Nos и noos за множествено число) или No.

В скандинавските езици се използват означенията nr. или nr:.

В български текстове, в случай на ограничени възможности за печат или по други причини знакът за номер (№) често, но съвсем неправилно, се заменя с латинската буква N.

В уникод знакът има код U+2116 и се предоставя по две причини – за използване в текстове на кирилица и за съвместимост с някои азиатски стандарти. В текстове на латиница не се използва. В HTML кодовете са № или №[3].

В текста знакът „№“ се използва само заедно с отнасящото се към него число, от което се отделя с разстояние, например, № 11.[4] В изрази от вида „номера от... до...“ или „номера ..., ..., ...“ знакът за номер не се удвоява (например, № 4 – 9; № 5, 7 и 77)[източник? (Поискан преди 66 дни)].

Източници

редактиране
  1. no. or No. // The American Heritage Dictionary of the English Language. Houghton Mifflin Company, 2009. Посетен на 13 май 2013.
  2. nos. or Nos. // The American Heritage® Dictionary of the English Language. Houghton Mifflin Company, 2009. Посетен на 13 май 2013.
  3. № – Numero Sign (U+2116) symbol, character, icon, html: № – Letterlike Symbols – Unicode character table // unicode-table.com.
  4. „Език мой“ с проф. Владко Мурдаров // „Денят започва с култура“. БНТ, 12 юни 2015. Посетен на 6 септември 2017. Проф. Мурдаров също поясни, че когато използваме специалния знак за номер, първата цифра се пише след интервал, има разстояние и това трябва да се спазва.