Зрителната острота е основна количествена характеристика на зрението. Изследването на зрителната острота има фундаментално значение за добрата клинична практика на съвременните лекари офталмолози.

Зрителната острота на човека се определя с помощта на зрителни таблици, като така се оценява количествено централното зрение в процент или десетична дроб. Периферното зрение (обемът на зрителното поле) се оценява с периметрия.

Източници редактиране

  • Маждракова-Чалманова И. (ред.), „Учебник по очни болести“ // Болид, 2008, 352 стр.
  • „Basic and Clinical Scinence Course“, American Academy of Ophthalmology, years 2005 – 2018