Иберите са исторически най-старото засвидетелствувано население на Испания, дали името на цялата страна Иберия с която античните автори наричат Иберийския полуостров (в т.ч. и територията на съвременна Португалия, а и Андора). През 7 век пр.н.е. - 3 век пр.н.е. обитават целия Пиренейски полуостров и Югозападна Галия.

Територия, населявана от иберите в древността и античността

Произход Редактиране

Учените не са единодушни по отношение на произхода на иберите. Някои смятат, че са древни поселници от изток по територията на средиземноморското крайбрежие (т.нар. Испански Левант), а други, че се преселници на полуострова от Северна Африка.

Първоначално живеят на източния бряг на Испания, а впоследствие – около Иберийския полуостров. Групират се в изолирани общности, поради което са известни редица иберийски племена. Имали са умения да обработват метали, включително и бронз. Занимавали са се и са развивали селско стопанство.