Иван Ангелов

Уикимедия пояснителна страница

Името Иван Ангелов носят:

  • Иван Ангелов, български свещеник от село Висока, Лъгадинско
  • Иван Ангелов (1864-1924), български художник
  • Иван Ангелов, проф. д.ик.н., научен сътрудник в Икономическия институт на БАН, съветник на редица правителства на България след 1989 г.
  • Иван Ангелов, проф. д-р, преподавател по земеделски науки и храни, пръв министър на земеделието, горското и водното стопанство в независима Република Македония
  • Иван Ангелов (р. 1984), певец (тенор), станал известен с участието си в шоуто Мюзик Айдъл
  • Иван Ангелов – (р. 1992), български футболист
Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.