Иван Бъчваров може да се отнася за:

  • Иван Бъчваров (1912 – 1966) – български офицер (генерал, началник на ГЩ), заместник-министър
  • Иван Бъчваров (р. 1933) – български журналист (Варна)
  • Иван Бъчваров (р. 1986) – български боксьор (европейски шампион)
  • Иван Бъчваров – български учен (физик, доцент)
  • Иван Бъчваров – български художник
Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.