Иван Делев може да се отнася за:

  • Иван Делев, български учител и революционер, деец на ВМОРО от Охрид;
  • Иван Делев (1912 - ?), български революционер, деец на ВМРО (обединена) от Зарово;
  • Иван Делев, български футболист.
Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.