Иван Начев

български политолог

Иван Начев е български политолог, експерт по политическа интеграция на Европейския съюз.

Иван Начев
български политолог
Роден

Образование Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Работил в Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Нов български университет

БиографияРедактиране

Роден на 11 юни 1968 г. Завършва политология през 1993 г. във Философския факултет на Софийския университет. Дипломната му работа е в областта на конституционното основополагане и регулиране на политическия живот. Има второ висше образование по културология. Специализира по европейска интеграция в Центъра за европейски изследвания и Центъра за европейско управление на Университета в Нотингам, Великобритания. Докторската му дисертация е в областта на политическата интеграция на Република България в Европейския съюз.

От 1993 г. е преподавател в Нов български университет, а малко по-късно и в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Интересите му са в областта на политическата теория и практика, европейските интеграционни теории и политически практики. Специалист е в областта на политическата интеграция на Европейския съюз и експерт по въпросите на свободното движение на хора в рамките на Европейския съюз.

Бил е директор на „Български наблюдател“ (списание за политически анализи и прогнози) и главен редактор на вестник Нова политика.

Заместник генерален директор на Фондация „21 век“. Президент на Политически кръг „Мисъл“. Член е на Българската асоциация по политически науки и на Института по публични политики и партньорство.

Бил е директор на магистърска програма „Европейска интеграция“ в НБУ, член на съвета на Департамент „Политически науки“ и на Центъра за социални практики.

Сътрудник в Център Жан Моне по европейски политики.

Експерт в областта на политическата интеграция на Европейския съюз, интеграцията на България в него, консултант по процесите на усвояване на предприсъединителните инструменти и усвояването на средства по Оперативните програми на Република България.

Директор на магистърска програма по Европейско управление в Нов български университет.

Член е на Асоциацията за европейски изследвания (ECSA).

БиблиографияРедактиране

Иван Начев има редица публикации в областта на политическата интеграция на Европейския съюз, изследването на политическите елити и развитието на креативните икономики на страните-членки на ЕС на български, английски, френски и турски език.

 • Discrimination and violence over young women from the minorities. Sofia, 1999 (редакция)
 • The minority groups problem within the context of the newly-developing Europe; in: Discrimination and violence over young women from the minorities. Sofia, 1999;
 • Social prejudice and notion about the minorities; in: Discrimination and violence over young women from the minorities. Sofia, 1999;
 • България – Европейски съюз: политически проблеми на интеграцията. 1999
 • Етническите малцинства в Президентски избори 2001, София, 2002 (научна редакция)
 • Политическата кампания на Президентски избори 2001 – съюзи, сблъсъци и победи; В: Етническите малцинства в Президентски избори 2001, София, 2002
 • Възможна ли е диференцирана интеграция в Европейския съюз? В: Конструкцията на разширения Европейски съюз. София, 2003.
 • The political challenges facing the integration of Bulgaria into the European Union. Papeles del Este. Universidad Complutense Madrid, 2004.
 • Българските елити в процеса на европейска интеграция и глобализация. В: Глобализацията и новите граници на политическото. София, 2004.
 • Les Elites Bulgares. La mondizlisation et les nouvelles limites du politique. Sofia, 2004.
 • Men with Untraditional Jobs in Bulgaria. Bulgaria: Ministry of Labour and Social Policy Nachev, Ivan & Lilia Dimova (2005):
 • България в Европейския съюз: конституционна и институционална промяна, В: 20 години българска политология. София, 2006.
 • A new neighbourhood policy? Redefining the limits of Political in Central and Eastern Europe in EU integration process. In: Europe and Its Borders: Historical Perspective. Eurolimes. Volume 1. 2006.
 • Free movement of people in EU: In: The impact of European Union: case of Bulgaria, case of Turkey. Sofia, 2007.
 • The Sofia Model: Creation out of chaos. Pathways to creative and knowledge-based regions. Dainov, E., I. Nachev, M. Pancheva and V. Garnizov. 2007.
 • The Creative & Knowledge Class in Sofia: The managers’ view. Dainov, E. and I. Nachev. 2008
 • Creative and knowledge-intensive groups in Sofia. The view of high-skilled employees, managers and transnational migrants. Dainov, E. and I. Nachev.2009.
 • Policies and strategies in Sofia: How to enhance a city’s competitiveness. Dainov, E., I. Nachev and V. Garnizov. 2010. AMIDSt, University of Amsterdam

Външни препраткиРедактиране