Иван Начев

български политолог

Иван Начев е български политолог, експерт по политическа интеграция на Европейския съюз.

Иван Начев
български политолог
Роден

Образование Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Работил в Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Нов български университет

БиографияРедактиране

Роден на 11 юни в град Каварна. Завършва политология през 1993 г. във Философския факултет на Софийския университет. Дипломната му работа е в областта на конституционното основополагане и регулиране на политическия живот. Има второ висше образование по културология. Специализира по европейска интеграция в Центъра за европейски изследвания и Центъра за европейско управление на Университета в Нотингам, Великобритания. Докторската му дисертация е в областта на политическата интеграция на Република България в Европейския съюз.

От 1993 г. е преподавател в Нов български университет, а малко по-късно и в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Интересите му са в областта на политическата теория и практика, европейските интеграционни теории и политически практики. Специалист е в областта на политическата интеграция на Европейския съюз и експерт по въпросите на свободното движение на хора в рамките на Европейския съюз.

Бил е директор на „Български наблюдател“ (списание за политически анализи и прогнози) и главен редактор на вестник Нова политика. Понастоящем е главен редактор на списание "Политически анализи".

Заместник генерален директор на Фондация „21 век“. Президент на Политически кръг „Мисъл“. Член е на Българската асоциация по политически науки и на Института по публични политики и партньорство.

Бил е директор на магистърска програма „Европейска интеграция“ в НБУ, Ръководител на департамент "Политически науки" на НБУ, член на съвета на департамент „Политически науки“, на Центъра за социални практики и на Центъра за изследване на европейските ценности.

Сътрудник в Център Жан Моне по европейски политики.

Експерт в областта на политическата интеграция на Европейския съюз, интеграцията на България в него, консултант по процесите на усвояване на предприсъединителните инструменти и усвояването на средства по Оперативните програми на Република България.

Директор на магистърска програма по Европейско управление в Нов български университет.

Член е на Асоциацията за европейски изследвания (ECSA).

БиблиографияРедактиране

Иван Начев има редица публикации в областта на политическата интеграция на Европейския съюз, изследването на политическите елити и развитието на креативните икономики на страните-членки на ЕС на български, английски, френски и турски език.

1. Bulgarian Public Administration facing the Challenges of the Expanding European Administrative Space after 2014, EU-28 Watch, Institut fur Europaische Politik (IEP), Berlin. 2015

2. Bulgarian Foreign Policy in a Globalized World: Political and Social Preferences, South Eastern Journal of Law and Politics, Macedonian Institute for European Studies, FYROM, 2014

3. Avramov, K., Nachev, I., „State Capture as a Political Economy Challenge in Catching Up- Performance“. Yearbook of the Institute for Economic Policy (EPI), 2013.

4. Bulgarian Foreign Policy in the Neighbourhood on the brink of the 21st century: between identity and solidarity. In: Identities and Solidarity in Foreign Policy: East Central Europe and the Eastern Neighbourhood, Edited by Elsa Tulmets, Prague 2012.

5. Bulgarian foreign policy on the brink of the 21st century: between identity and solidarity. Special issue journal “Perspectives” - Perspectives on East Central European policies to the Eastern neighbourhood. 2011, forthcoming.

6. Bulgarian Politics on the Brink of the 21st Century: Retrospective and Prospective View. In: Balkans: Foreign Affairs, Politics and Socio-Cultures. Epoka University Press. 2011.

7. Bulgarian Public Administration facing the Challenges of the Expanding EAS. In: National and European Values of Public Administration in the Balkans. Editura Economica, 2011.

8. Bulgarian administration under the conditions of joining the European Administration Space (EAS). In: European Administrative Space – Balkan realities. Editura Economica, 2011

9. Reforms in the Bulgarian Public Administration. Shivergueva, M. and Nachev, I. In: Public Administration in the Balkans – from Weberian bureaucracy to New Public Management. Editura Economica, 2011.

10. Analysing European Union Politics in Bulgaria. In: F. Bindi, K. Eliassen “Analyzing European Union Politics’’. Roma, 2011, Il Mulino (20 settembre 2012). ISBN-10: 8815147160, ISBN-13: 978-8815147165

11. Ние в Европейския съюз. Шивергева, М. и И. Начев, София, 2010

12. Policies and strategies in Sofia: How to enhance a city’s competitiveness. Dainov, E., I. Nachev and V. Garnizov. 2010. AMIDSt, University of Amsterdam

13. Creative and knowledge-intensive groups in Sofia. The view of high-skilled employees, managers and transnational migrants. Dainov, E. and I. Nachev.2009.

14. The Creative & Knowledge Class in Sofia: The managers’ view. Dainov, E. and I. Nachev. 2008

15. The “Sofia Model”: Creation out of chaos. Pathways to creative and knowledge-based regions. Amsterdam, 2007.

16. Free movement of people in EU: In: The impact of European Union: case of Bulgaria, case of Turkey. Sofia, 2007.

17. A new neighbourhood policy? Redefining the limits of Political in Central and Eastern Europe in EU integration process. In: Europe and Its Borders: Historical Perspective. Eurolimes. Volume 1. 2006.

18. България в Европейския съюз: конституционна и институционална промяна, В: 20 години българска политология. София, 2006.ISBN 954-07-2369-8

19. Men with Untraditional Jobs in Bulgaria. Bulgaria: Ministry of Labour and Social Policy Nachev, Ivan & Lilia Dimova. Sofia, 2005.

20. Les Elites Bulgares. La mondizlisation et les nouvelles limites du politique. Sofia, 2004.

21. Българските елити в процеса на европейска интеграция и глобализация. В: Глобализацията и новите граници на политическото. София, 2004.

22. The political challenges facing the integration of Bulgaria into the European Union”. Papeles del Este. Universidad Complutense Madrid, 2004.

23. Възможна ли е диференцирана интеграция в Европейския съюз? В: Конструкцията на разширения Европейски съюз. София, 2003.

24. Политическата кампания на Президентски избори 2001 - съюзи, сблъсъци и победи; В: Етническите малцинства в Президентски избори 2001, София, 2002

25. Етническите малцинства в Президентски избори 2001, София, 2002 (научна редакция)

26. България - Европейски съюз: политически проблеми на интеграцията. 1999

27. Social prejudice and notion about the “minorities”; in: Discrimination and violence over young women from the minorities. Sofia, 1999;

28. The minority groups problem within the context of the newly-developing Europe; in: Discrimination and violence over young women from the minorities. Sofia, 1999;

29. Discrimination and violence over young women from the minorities. Sofia, 1999 (редакция)

Външни препраткиРедактиране