Иван Тренев може да се отнася за:

  • Иван Тренев (р. 1931), български книгоиздател, романист, поет, художник
  • Иван Тренев (р. 1991), български журналист, сценарист, режисьор, историк
Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.