Отваря главното меню

Идиш езици представляват подгрупа на горногерманските езици, включваща двата диалекта на езика идиш - западен и източен. Такава систематизация се покрепя от SIL International.

Идиш езици
Разпространение САЩ, Русия, Украйна, Беларус, Израел
Говорени от 4 000 000 души
Систематизация по Ethnologue виж